Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks

Vaša Ekselencijo Dr. Dia Nader de El-Andari

 Narod Venecuele a i svi progresivni ljudi celog sveta izgubili su

velikog Vođu i borca za slobodu i pravdu.

 Delo Chaveza  će biti večno!

Slava velikom Chavezu!

Pozdrav narodu Venecuele!

Nastavite Chavezovo delo, za dobro celog progresivnog sveta.

 

Veselin Šljivančanin

Pukovnik

Beograd

Naslovna Kontakt Dokumenta društva Obaveštenja Galerija Aktivnosti društva  Korisni linkovi Ambasada Kube Eurocuba