Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks

Zapostavljeni tragovi prošlosti:


O značaju arheoloških

 istraživanja Marije Gimbutas (1921-1994)

 

govoriće: dr Ljiljana Bogoeva Sedlar

organizator: Ivana Kuzmanovićčetvrtak 17. septembar 18:30 Atrijum SKC Novi BeogradKod nas se nedovoljno zna o zaključcima do kojih je na osnovu istraživanja na našim   geografskim prostorima došla arheolog Marija Gimbutas. Njena istraživanja su od   značaja zato što ih svakoga dana dopunjuju nova saznanja iz arheologije i antropologije  koja na radikalan način problematizuju fundamentalne postavke patrijarhalnih   ruštava, dominantnih i danas iako su urušila provobitne pretpostavke o ljudskoj  prirodi i promenila ciljeve i vrednosti oko kojih su, na svim kontinentima tokom  milenijuma, ljudske zajednice opstajale u miru, solidarnosti i saradnji.  Otkrića Marije Gimbutas biće razmatrana u kontekstu novih doprinosa kritici  patrijarhalnih sistema koje dugujemo otkrićima arheologa Rut Šadi iz Perua,  antropolozima Rijani Ajsler, Fracu Boasu i Margaret Mid iz Amerike, britanskom  dokumentaristi Alanu Ereiri i njegovoj prezentaciji koncepta Aluna, koji je ključ za

razmevanje životnih stavova Kogi Indijanaca iz Kolumbije, konceptu ubuntu (ja postojim zato što postoje drugi), koji je baština brojnih zajednica u Africi, otkriću arheološkog nalazišta Gobekli Tepe u Anatoliji, o kojem u seriji Kada je Bog bio žensko, iz 2012. godine govori britanski arheolog Betani Hjuz, tumačenjima grčke mitlogije Amerikanke Idit Hamilton, itd
Naslovna Kontakt Dokumenta društva Obaveštenja Galerija Aktivnosti drustva Korisni linkovi Ambasada Kube Eurocuba