Naslovna Контакт Dokumenta društva Obaveštenja Galerija Aktivnosti drustva Korisni linkovi Ambasada Kube Eurocuba
Powered by VipTek
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks


Antiimperijalistički Samit Solidarnosti                                                   

                                             za Demokratiju i protiv Neoliberalizma                                                                       

                                         Od 1. do 3. novembra 2019.

                                                     Havana, Kuba


                       Narodi, istrajavamo u borbama


                                     #DaljeRukeOdKube      #NastavljamoSaBorbom

               #DostaBlokade                     #KontinentalniDan                   #JaSamAntiimperijalista


 Program


  

Petak, 1. novembar 2019.

 

09,00 - 09,30 Otvaranje samita. Omaž Fidelu.

09,30 –10,00 Izlaganja druga Fernanda Gonsalesa Ljorta, Heroja Republike Kube, Predsednika ICAP-a i Komietata, koordinatora samita, pretstavnika Samita i Pokreta Solidarnosti sa Kubom

10,00–10,15 Audio-vizuelna projekcija o Kubi, njenoj  spoljnoj politici i solidarnosti

10,15-10,45 Izlaganje MSP: Spoljna politika Kube u regionalnom kontekstu. Borba protiv blokade.

10,45–11,00 Pauza

11,00–12,30  Diskusija: Izazovi levice na aktuelnoj regionalnoj sceni pred imperijalističkom ofanzivom

12,30-13,30 Razmena mišljenja delegata sa organizatorima diskusije


 13,30–15,30 Ručak

15,30–16,30 Antiimperijalističko tvitovanje

17,30 Odlazak na Antiimperijalističku Tribinu sa Komitetom za odbranu Revolucije (CDR)

18,00–20,00 Antiimperijalistička tribina sa CDR u podršci pravednim ciljevima

20,30 Prevoz u smeštajne objekte                                                         

 

 

 

 

Subota, 2. novembar 2019.

 

09,00-09,15 Prezentacija audiovizuelnog i komunikacionog materijala

 

09,15- 11,15 Diskusija: Izazovi za solidarnu artikulaciju naših borbi

11,30–13,30 Ručak u Kongresnoj Palati

14,00–18,00 Rad u tematskim komisijama, orijentisan na akcione planove

 

Komisija 1: Solidarnost sa Kubom i ostali pravedni ciljevi

Komisija 2: Narodi pred medjunarodnom slobodnom trgovinom

Komisija 3: Dekolonizacija i kulturni rat. Strateška komunikacija i socijalna borba.

Komisija 4: Omladina: strategije i kontinuietat u borbama

Komisija 5: Demokratija, suverenitet i antiimperijalizam.

Komisija 6: Integracija, identiteti i zajedničke borbe

 

18,00–20,00 Koordinacioni sastanak artikulacija, platformi, mreža, Pokreta Solidarnosti sa Kubom i kubanskog ogranka društvenih pokreta.

20,30 Prevoz u smeštajne objekte

            

Nedelja, 3. novembar 2019.

 

09,00–13,00 Proces artikulacije na Plenumu

Pretstavljanje rada u Komisijama

10,30 -11,00 Pauza

Pretstavljanje i usvajanje projekta akcionog plana

13,00–15,00 Ručak u Kongresnoj Palati

16,00–18,00 Plenarna završnica posvećena Fidelu, Čavesu i pravednim ciljevima

Pretstavljanje i izglasavanje Završne Deklaracije

 

Kulturna prigoda

 

Završne reči posvećene vodji revolucije

 

18,00-20,00 Završni kulturini dogadjaj u Kongresnoj Palati

20,30 Prevoz u smeštajne objekte